Fortrolighedspolitik

Jeg indsamler, opbevarer og behandler oplysninger om dig i forbindelse med, at du er i terapi hos mig.

Det er din ret at vide, i hvilket omfang, hvorfor og hvordan jeg indsamler, opbevarer og behandler oplysninger om dig. Det fremgår af Persondataforordningen/GDPR, som er vedtaget i EU og fik virkning i Danmark fra maj 2018.

Accept

Når du begynder som klient i et forløb hos mig, modtager du en samtykkeerklæring, hvor du bliver bedt om at skrive under på, hvorvidt du accepterer, at jeg indsamler, opbevarer og behandler de oplysninger, som jeg kommer i besiddelse af om dig og fra dig.

Hvornår og hvordan indsamler jeg oplysninger om dig?

Når du ringer eller skriver til mig med henblik på at starte et forløb hos mig, gemmer jeg dit telefonnummer og/eller e-mail samt dit navn. Samtidig opbevarer jeg de oplysninger, du giver mig på mail eller på anden vis. Hvis du vælger, at du ikke vil starte hos mig, sletter jeg mails fra dig med det samme.

Hvis du skriver til mig på mail eller sms vedrørende mit virke som psykoterapeut, gemmer jeg dine mails/sms-beskeder en måned. På den måde kan jeg sikre mig, at jeg har oplysninger, der eventuelt skal bruges i et fremtidigt samarbejde. Ønsker du ikke disse oplysninger gemt, kan du altid bede mig slette dem igen med det samme.

Hvilken type information indsamles fra dig?

Jeg opbevarer udelukkende de informationer/oplysninger, der er relevante i forhold til dit forløb hos mig – eller i forhold til at kunne indgå et senere samarbejde. Jeg noterer kun det i journalen, der er nødvendigt i forhold til at kunne støtte dig bedst muligt i din udvikling – i forhold til de problematikker, du kommer med eller som viser sig undervejs.

Journaloptegnelser

I løbet af et forløbet fører jeg journaloptegnelser over det, der kommer op i forløbet. Det kan f.eks. være:

  • Psykiske og fysiske udfordringer
  • Informationer fra din historie/opvækst
  • Problematikker i relationer/parforhold/forældre m.v.
  • Tidligere terapiforløb
  • Mine overvejelser om videre forløb og grundproblematikker
  • Mønstre og temaer, der udspiller sig i dit liv og i sessionerne
  • Andet relevant, i forbindelse med forløbet.

Hvad er formålet med indsamlingen?

Formålet med at indsamle oplysningerne/føre journal er, at jeg gerne vil støtte og hjælpe dig bedst muligt. Dette gøres bedst ved, at jeg kan følge processen og genopfriske det, der har været væsentligt i terapi forløbet. Ligeledes giver det mig mulighed for at holde fokus og retning i forløbet, så du hjælpes bedst muligt til at opnå det, du ønsker dig af forløbet.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Det er kun mig, der har adgang til dine oplysninger og de videregives ikke uden dit samtykke. Jeg går i løbende supervision med det formål at sikre, at jeg hele tiden holder mig skarp og modtager sparring i forhold til dit forløb. Det betyder, at supervisor og medsupervisander går aktivt ind og støtter mig i forløbet. Både supervisor og medsupervisander har tavshedspligt og du bliver anonymiseret i forbindelse med supervision.

Hvordan kan du få adgang til og opdatere dine oplysninger?

Du kan til enhver tid skrive til mig på kontakt@birgitsterapi.dk for at sikre, at jeg har de korrekte data liggende om dig.

Du har ret til at få overført dine oplysninger til en anden behandler/psykoterapeut eller andre, som du ønsker, skal have dine oplysninger.

Hvordan kan du sørge for, at jeg sletter dine oplysninger?

De data, der er nødvendige i forhold til SKAT for at kunne tilbyde momsfrie behandlinger, opbevares i henhold til lovgivningen i 5 år. Herefter vil de blive slettet. Alle øvrige data opbevares i 1 år, efter at du har afsluttet et forløb hos mig. Begrundelsen for dette er at bevare muligheden for at støtte din videre udvikling, hvis du skulle vælge at fortsætte dit forløb inden for det tidsrum.

Ønsker du at få slettet dine oplysninger inden 1 år efter afsluttet forløb, kan du skrive til mig på kontakt@birgitsterapi.dk – herefter vil de blive slettet hurtigst muligt. Jeg videregiver ikke oplysninger om dig til andre, med mindre det bliver pålagt i henhold til lovgivningen, eller hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til videregivelse. I tilfælde af samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke.

Hvordan opbevarer jeg data?

Mine journaler føres digitalt og opbevares på min computer og er beskyttet med kode, ligesom adgangen til min computer er sikret med en kode.